Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 6, pp 13–13 | Cite as

Volgens Jan Christiaan Huijsman kunnen de nettomarges van zorginstellingen vrij eenvoudig groeien

  • Jan Christiaan HuijsmanEmail author
column
  • 11 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations