Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 6, pp 28–30 | Cite as

Betere diagnostiek met Big data tegen Alzheimer

Onderzoeksinstituut BReIN
  • Loek KusiakEmail author
artikel
  • 4 Downloads
Onderzoeksinstituut BReIN creëert een digitale infrastructuur met een enorme rekenkracht voor het bewerken van big data in de gezondheidszorg. Daarmee zoekt het nu naar een betere diagnostiek van Alzheimer. Misschien wijst dat ook de weg naar een werkzaam geneesmiddel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations