Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 6, pp 32–34 | Cite as

Goed voor patiënt en zorgverlener 3D-printen in de zorg

Dé toekomst in technologie?
  • Betty RomboutEmail author
artikel
  • 14 Downloads
3D-printen kan de zorg efficiënter maken, voor patiënt en zorgverlener. Geprinte hartkleppen, protheses, het lijkt alsof we alles mogen verwachten van 3D-printen. Maar hoe ver zijn we eigenlijk met deze technologie? Lars Brouwers, chirurg in opleiding: 'Dankzij de 3D-printer kunnen we operaties beter uitvoeren.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations