Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 6, pp 10–12 | Cite as

met Lage prijzen en open standaarden

De markt veroveren

  • Bert BukmanEmail author
artikel
  • 9 Downloads
Het van oorsprong Duitse ict-bedrijf Nexus is druk bezig met het vergroten van het marktaandeel in de weinig beweeglijke markt van de ziekenhuis-epd's. De concurrentie wordt tegemoetgetreden met een lage prijs en open standaarden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations