Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 6, pp 6–9 | Cite as

Onrust door de epd-oorlog

De goede en slechte kanten van Epic en ChipSoft
  • Bert BukmanEmail author
artikel
  • 24 Downloads
Het debat over de dominantie van de grote epd-leveranciers Epic en ChipSoft liep de afgelopen maanden hoog op. Maar zijn de prijzen van hun systemen echt veel te hoog? En is de uitwisselbaarheid van gegevens inderdaad een probleem? Tijd voor een overzicht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations