Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 6, pp 21–21 | Cite as

Eddy van de Werken, de nieuwe voorzitter van OIZ, over dé succesformule voor ict in de zorg

  • Eddy van de WerkenEmail author
column Eddy van de Werken is productmanager bij Centric en voorzitter OIZ
  • 7 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations