Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 1, pp 6–9 | Cite as

Van ambities en outcome-doelen

  • Bert BukmanEmail author
artikel
  • 8 Downloads

Bijna acht jaar lang zag VWS aan hoe her en der belanghebbenden probeerden landelijke uitwisseling van medische gegevens mogelijk te maken. Nu gooit minister Bruins het over een andere boeg.

Het was een opmerkelijke brief van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg, eind vorig jaar. Er komt een wettelijke verplichting om patiëntgegevens op een eenduidige manier uit te wisselen, schreef de bewindsman op 20 december 2018 aan de Tweede Kamer. Volgens hem is dit een 'koerswijziging'. Niet langer wordt de digitalisering van de zorg overgelaten aan de zorgverleners zelf en hun belangenorganisaties. De overheid neemt nu de regie.

Vertegenwoordigers van belangenorganisaties in de zorg reageerden positief op de brief van de minister. 'De wettelijke verplichting is een stevige zet en de brief brengt focus in wat er op dit moment moet gebeuren bij zowel zorgorganisaties als ict-leveranciers,' zei Maarten van Rixtel bijvoorbeeld in Zorgvisie. Als voorzitter van de ActiZ-commissie Informatisering...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations