Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 1, pp 10–11 | Cite as

Molly studeert voor medisch specialist

  • Loek KusiakEmail author
artikel
  • 3 Downloads

Straks kunnen patiënten met hartfalen een beroep doen op een virtuele dokter. Avatar Molly, nu nog actief als verpleegkundige, wordt klaargestoomd met de algoritmes voor cardioloog.

Virtueel verpleegkundige Molly begeleidt sinds twee jaar patiënten met hartfalen van het Maastricht UMC+. In de toekomst zal zij ook zelfstandig medicatie voorschrijven en behandel-advies geven. Patiënten kunnen zichzelf dan in de gaten houden met de digitale dokter Molly als achterwacht en alleen nog een 'echte' dokter zien bij de intake of in situaties die voor Molly te complex zijn.

'Telezorg niet bovenop de bestaande zorg, maar als onderdeel van. Digitalisering is de enige weg om bij gebrek aan menskracht en stijgende zorgkosten het huidige niveau van zorg te kunnen garanderen. Een Molly 1.1 of 2.0, of hoe we haar verder ook gaan noemen, kan zorgen voor de betrouwbare balans tussen advisering, zelfmanagement van de patiënt en het moment waarop een echte zorgverlener het moet overnemen', zegt cardioloog...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations