Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 6, pp 22–23 | Cite as

Eindelijk verlost van de pijn

  • Bert BukmanEmail author
artikel
  • 9 Downloads

Na 23 jaar stond een patiënt 's ochtends op zonder fantoompijn. Dit is een van de opmerkelijke resultaten van een onderzoek in het UMCG naar pijnbestrijding met behulp van virtual reality.

Bosbeheerder George Borgman verloor drie jaar geleden zijn linker onderarm als gevolg van een auto-ongeluk. Sindsdien heeft hij last van fantoompijn. 'Een erg onaangenaam gevoel in een deel van je lichaam dat er helemaal niet meer is', legt hij uit. 'Eigenlijk een soort kramp, van mijn "vingertoppen" tot het amputatiepunt. En het ging niet over, wat ik ook probeerde, tot meditatie aan toe.'

Een keerpunt bleek de uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek is bedoeld om een einde te maken aan fantoompijn met behulp van virtual reality (VR). Voor George Borgman bleek het een succes. 'Op een beeldscherm zag ik mijn onderarm terug', vertelt hij. 'De computer was zo ingesteld dat ik die virtuele onderarm kon bewegen als ik de juiste spieren...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations