Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 66–66 | Cite as

‘Ik gunde haar die kans zó erg’

  • Brenda Dijkslag-Kluijver
Kippenvel

Samenvatting

Laura is ambulant gezinswerker in de jeugdzorg. Hiervoor werkte zij elf jaar als gezinscoach op een 24 uursvoorziening voor ouders met een licht verstandelijke beperking en mulitproblematiek. Ze maakte er meerdere uithuisplaatsingen (UHP’s) mee. Een zal ze nooit vergeten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Brenda Dijkslag-Kluijver
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations