Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 54–57 | Cite as

‘Oordeel niet als iemand een terugval heeft’

  • Sophie van Hogendorp
Boek

Samenvatting

Rick Verhagen brak internationaal door als gogodanser, stripper en acteur in de gayporn. Maar leuk was het niet altijd. Hij werd aangerand en misbruikt, en belandde in een duister circuit waar crystal meth regeerde. In het boek #TINA vertelt hij zijn levensverhaal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Sophie van Hogendorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations