Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 40–42 | Cite as

‘Het begint met twee pakken melk’

  • Mariët Ebbinge
Huiselijk geweld

Samenvatting

‘De aanpak van ouderenmishandeling is nog maar net begonnen’, zegt Trudy Jacobs van het Radboudumc. Volgens haar is nog een lange weg te gaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Mariët Ebbinge
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations