Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 20–23 | Cite as

‘Ze noemden ons de pareltjes van de maatschappij’

  • Jeroen Wapenaar
Wij samen

Samenvatting

Steeds meer mensen die zelfstandig wonen, lijken behoefte te hebben aan gesprekken met een geestelijk verzorger. In deze eerste Wij Samen een gesprek met geestelijk verzorger Katja Beerman , als consulent levensvragen werkzaam in Leiden, en sociaal werkster Silvia Adrichem . Silvia is werkzaam voor Stichting Radius in Leiden en ondersteunt ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Jeroen Wapenaar
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations