Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 6–7 | Cite as

‘We blijven lachen, maar we gaan dit wel oplossen’

  • Tea Keijl
Tegendraads
  • 1 Downloads

Samenvatting

— In de rubriek ‘Tegendraads’ komen professionals aan het woord die, om hun doel te bereiken, niet voor de geëffende weg kiezen. Deze keer: Rene Slotboom , straatadvocaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Tea Keijl
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations