Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 7–7 | Cite as

Naar voren

  • Piet-Hein Peeters
Redactioneel
  • 42 Downloads

Samenvatting

Best een hoopvol nummer dit. Collega Mariët Ebbinge was in Velp waar een specialist ouderengeneeskunde het prijswinnende Ons Raadhuis heeft opgezet.

Best een hoopvol nummer dit. Collega Mariët Ebbinge was in Velp waar een specialist ouderengeneeskunde het prijswinnende Ons Raadhuis heeft opgezet. Titel van het verhaal: Geen dagopvang, geen wijkcentrum. Specialisten ouderengeneeskunde werken tot nog toe vooral binnen de muren van het verpleeghuis. In Velp trok Esther Bertholet de wijk in. Ze zag in haar praktijk te veel ouderen die te snel afgleden omdat ze sociaal verloren raakten. En ze pakte de handschoen met succes op.

Sanne Wullems coördineert een proeftuin in de Utrechtse wijk Overvecht. Doel: de ggz naar de wijk brengen. Een van de opvallende zinnen in het stuk van Sophie van Hogendorp is de medewerker van een buurtteam die aan Wullems vertelt dat de ggz ‘voorheen een onneembare vesting was.’ Die verzuchting zullen veel lezers van dit blad herkennen. Eindelijk doet de ggz, in Utrecht dan, echt mee in de hulpverlening aan psychisch kwetsbare, thuiswonende mensen.

Ik mocht zelf Wim van der Meeren interviewen, bestuurder van zorgverzekeraar CZ. Hij twittert in het laatste jaar vooral over kwesties in het sociaal domein.

Niet gelijk het werkveld van de zorgverzekeraar, maar Van der Meeren brengt daar verandering in. Bijvoorbeeld door in Den Haag te helpen bij de aanpak van schuldenproblematiek, en in Breda bij de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen. ’Ik denk dat een deel van de euro’s die nu aan zorg besteed worden beter op een andere manier kunnen worden ingezet.’ In het sociaal domein dus. De meer specialistische zorg komt schoorvoetend naar voren, naar de buurt. Dat is nodig ook.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Piet-Hein Peeters
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur@pietheinpeeters

Personalised recommendations