Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 23, Issue 12, pp 33–33 | Cite as

‘Iemand moet zijn hand onder de steen steken’

  • Carolien Stam
De cliënt spreekt
  • 93 Downloads

Samenvatting

‘Op een dag op het schoolplein vonden de moeders dat onze peuters echt last hadden van het voetbalgedrag van de grotere kinderen. Daar wilden we iets aan doen en zo kwam ik in contact met buurthuis De Mussen. Ze vroegen mij al snel of ik als vrijwilliger wilde werken voor de Schilderswijk Moeders in Den Haag.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Carolien Stam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations