Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 23, Issue 12, pp 7–7 | Cite as

Drie vragen aan…

  • Edwin Luttik
drie vragen aan
  • 110 Downloads

Samenvatting

‘Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deelnemen aan de samenleving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Edwin Luttik
    • 1
  1. 1.senior beleidsmedewerker bij Sociaal Werk Nederland

Personalised recommendations