Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 20–23 | Cite as

Zorgrobotica: geen science fiction meer

  • Henk Herman NapEmail author
  • Lotte Cornelisse
Dossier

Vanwege de dubbele vergrijzing en de stijgende zorgkosten wordt er in toenemende mate geïnvesteerd in zorginnovaties. Daarnaast wordt de groep verpleegkundigen ouder en kleiner.1,2 Volgens berekeningen hebben wij in 2022 ruim 100.000 extra verpleegkundigen nodig.1 De consequentie is dat er in de zorg anders moet worden gewerkt. Zorgrobots kunnen de werkdruk verminderen en ondersteuning bieden aan de zorgverlener, cliënt en mantelzorger.

Volgens KPMG is het nood- zakelijk om zorgrobots in te zetten, want als dat niet gebeurt lopen in het jaar 2040 ruim 3 miljoen ouderen zorg mis.2 Gelukkig zijn de wetenschap, het bedrijfsleven en ook de zorg hard bezig om in de toekomst zorg te bieden die wordt ondersteund door robots. Maar hiervoor moet nog wel wat gebeuren in de ontwikkeling van zorgrobots.

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren zijn er steeds meer zorgrobots in Nederland beschikbaar gekomen en hebben diverse organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg eerste stappen gezet met de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations