Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 36–39 | Cite as

onderzoek

Welke behandeluitkomsten zijn voor patiënten met vroege RA belangrijk?

 • Elke MathijssenEmail author
 • Alma Peters
 • Gerard Verhoeven
 • Kristien Van Der Elst
 • Frank Van Den Hoogen
 • Joke Vriezekolk
Onderzoek & Praktijk

De behandeling van patiënten met reumatoïde artritis (RA) is de afgelopen twee decennia sterk verbeterd door nieuw ontwikkelde medicijnen en behandelstrategieën. Desondanks hebben patiënten onvervulde wensen en behoeften ten aanzien van hun behandeling en behalen ze niet altijd de gewenste uitkomsten.1 Inzicht in behandeluitkomsten die er voor patiënten echt toe doen is daarom belangrijk.

Wat patiënten belangrijk vinden kan verschillen naargelang de ziektefase.2 Er is echter nog weinig onderzoek gedaan onder patiënten in de vroege fase van hun ziekte. Het 'European Qualitative researchproject on Patient-preferred outcomes in Early Rheumatoid Arthritis' (EQPERA) speelt hierop in door zich specifiek te richten op patiënten met vroege RA.3De projectgroep bestaat uit onderzoekers en onderzoekspartners uit België, Zweden en Nederland. Doel van de Nederlandse studie was het identificeren van behandel- uitkomsten die patiënten met vroege RA belangrijk vinden en veranderingen die hierin...

Trefwoorden

Patient Reported Outcome Measures Patiëntenperspectief 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Elke Mathijssen
  • 1
  Email author
 • Alma Peters
  • 2
 • Gerard Verhoeven
  • 3
 • Kristien Van Der Elst
  • 4
 • Frank Van Den Hoogen
  • 5
 • Joke Vriezekolk
  • 6
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 6. 6.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations