Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 55–55 | Cite as

Proefschrift

Proefschriften

Elke stap telt

1 Wat is de vraagstelling van je proefschrift?

Mijn proefschrift gaat over de dagelijkse activiteiten van verpleeghuisbewoners en de rol van verpleegkundigen en verzorgenden. De volgende vragen staan centraal:

  • Wat zijn de dagelijkse activiteiten van verpleeghuisbewoners?

  • Wat is de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij de dagelijkse activiteiten van bewoners?

  • Kan een interventie ervoor zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden bewoners meer stimuleren in dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid?

2 Wat zijn je belangrijkste bevindingen?

Verpleeghuisbewoners zijn inactief: slapen, niets doen of tv kijken zijn de meest geobserveerde "activiteiten" gedurende de dag. Huishoudelijke activiteiten zoals tafel dekken, brood smeren en planten water geven worden zelden geobserveerd. Bovendien namen verpleegkundigen en verzorgenden bijna de helft van de dagelijkse activiteiten over. Zij gaven ook op vragenlijsten aan dat zij huishoudelijke activiteiten minder vaak...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations