Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 44–48 | Cite as

Eline Spreekt: een app als communicatiehulpmiddel

 • Maaike Nieuw-Kamp
 • Eline Kerkdijk
 • Els VerschuurEmail author
Onderzoek & Praktijk

Het merendeel van de patiënten met de ziekte van Huntington die in een verpleeghuis verblijven, heeft in meer of mindere mate moeite met communiceren. De onderzoekers onderzochten hoe de app Eline Spreekt kan worden ingezet bij deze patiënten.

De ziekte van Huntington is een erfelijke, autosomale, dominante en progressieve hersenziekte. Van oudsher wordt de ziekte van Huntington het meest herkend aan de chorea, de dansachtige ongewilde bewegingen.1 In Nederland lijden ongeveer 1700 mensen aan de ziekte van Huntington; ongeveer 6000 tot 9000 mensen lopen risico op de ziekte.2 De gemiddelde leeftijd waarop de ziekte van Huntington zich openbaart is 40 jaar. Bij ongeveer zes procent van de patiënten komen de eerste ziekteverschijnselen voor vóór het twintigste levensjaar.

De ziekte heeft een grote impact op het sociaal, psychisch en maatschappelijk functioneren en beïnvloedt hierdoor de kwaliteit van leven op ernstige wijze; zowel het lichamelijke welzijn als het psychosociale welzijn is...

Trefwoorden

Ziekte van Huntington Communicatie App 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Maaike Nieuw-Kamp
  • 1
 • Eline Kerkdijk
  • 2
 • Els Verschuur
  • 3
  Email author
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations