Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 30–33 | Cite as

Proeftuin met nieuwe beroepsprofielen

 • Marjon Van LoverenEmail author
 • Anne Boerboom-Koehorst
 • Hester Vermeulen
Algemeen

Om de verpleegkundige zorg toekomstbestendig te maken, zullen er in 2020 twee beroepsprofielen worden opgenomen in de wet BIG, te weten: verpleegkundige en regieverpleegkundige. In het Radboudumc zijn twee proeftuinen georganiseerd, gericht op de invoering van deze nieuwe beroepsprofielen.

De gezondheidszorg verandert voortdurend door demografische, maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen.1 Deze veranderingen doen een groot beroep op de competenties, vaardigheden en kennis van verpleegkundigen.2 Twee nieuwe beroepsprofielen moeten de verpleegkundige zorg klaar stomen voor de toekomst. Binnen het Radboudumc is ervoor gekozen om voor deze functiedifferentiatie twee belangrijke uitgangspunten te hanteren, namelijk (verdere) professionalisering en academisering van het verpleegkundig vak én meer persoonsgerichte zorg.

In twee proeftuinen is met de nieuwe beroepsprofielen geëxperimenteerd.3,4De doelstelling van de proeftuinen was om aanbevelingen te doen voor...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Marjon Van Loveren
  • 1
  Email author
 • Anne Boerboom-Koehorst
  • 2
 • Hester Vermeulen
  • 3
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations