TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 58–58 | Cite as

Bidden

  • Bart Cusveller
Column Ethiek
  • 24 Downloads

Samenvatting

In Denemarken verscheen onlangs een onderzoek naar zingeving onder vrouwen die voor de eerste keer bevallen. De Deense samenleving lijkt veel op die in Nederland: minder en minder mensen noemen zich godsdienstig. Toch bleken twee op de drie Deense vrouwen rond een bevalling te bidden voor gezondheid. Dat gaf verloskundigen en verpleegkundigen te denken. Ze zeggen holistische zorg te verlenen, inclusief aandacht voor zingeving. Nu blijkt bidden een gebruik waaraan zorgvragers niet alleen in het dagelijks leven hechten, maar ook wanneer ze zorg nodig hebben. Als dat zo is dan hebben zorgverleners gerede grond om aandacht te geven aan de ondersteuning van dit gebruik. Zou het niet onethisch zijn dit te negeren?

In Denemarken verscheen onlangs een onderzoek naar zingeving onder vrouwen die voor de eerste keer bevallen. De Deense samenleving lijkt veel op die in Nederland: minder en minder mensen noemen zich godsdienstig. Toch bleken twee op de drie Deense vrouwen rond een bevalling te bidden voor gezondheid. Dat gaf verloskundigen en verpleegkundigen te denken. Ze zeggen holistische zorg te verlenen, inclusief aandacht voor zingeving. Nu blijkt bidden een gebruik waaraan zorgvragers niet alleen in het dagelijks leven hechten, maar ook wanneer ze zorg nodig hebben. Als dat zo is dan hebben zorgverleners gerede grond om aandacht te geven aan de ondersteuning van dit gebruik. Zou het niet onethisch zijn dit te negeren?

Tegelijk moeten we voorzichtig zijn. Voor veel mensen is bidden teer en kwetsbaar terrein. Er zijn ethisch gezien tenminste drie grenzen die zorgvuldigheid vragen. In de eerste plaats is het in je professionele rol belangrijk om een verzoek en/of de toestemming van de zorgvrager te hebben om hem of haar te ondersteunen bij het bidden, naast de bekwaamheid om die te ondersteunen of naar iemand anders te verwijzen. In de tweede plaats is het nodig de verwachtingen te verkennen die samenhangen met het feit dat het in sommige culturen voor zorgvragers te persoonlijk is om zorgverleners te vragen hun gebed te ondersteunen, en in andere culturen juist vanzelfsprekend is dat de zorgverlener dit doet. In de derde plaats zijn er – zelfs als zorgvrager en zorgverlener dezelfde religie aanhangen – verschillen in opvattingen die het meer of minder gepast maken om het bidden van zorgvragers te ondersteunen. Drie redenen om voorzichtig te zijn met de behoefte van zorgvragers om te bidden: bij te grote diversiteit op professioneel, cultureel en religieus gebied. Binnen die grenzen kun je goed gepaste ondersteuning geven. Het zou me niet verbazen als je er ook in Nederland mee te maken krijgt.

‘Bidden is teer en kwetsbaar terrein’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bart Cusveller
    • 1
  1. 1.docent en onderzoeker ZorgethiekHogeschool ViaaZwolleNederland

Personalised recommendations