Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 11–12, pp 18–19 | Cite as

Probleemgedrag? Voor wie?

  • Annet MaselandEmail author
Artikel

Wie werkt met dementie krijgt altijd te maken met onbegrepen gedrag. De richtlijn onbegrepen gedrag bij dementie geeft verzorgenden handvatten.

Midden in de nacht belt meneer B. in paniek aan bij zijn overbuurvrouw in een klein Drents dorp. Hij wordt achternagezeten door een vrouw met een koekenpan. Denkt hij. Casemanager dementie Saskia Hagel van thuiszorgorganisatie Tangenborgh krijgt kort daarop een telefoontje van zijn contactpersoon. Die maakt zich zorgen: 'Hij dwaalt door het hele dorp.'

'Meneer heeft dementie, hallucineert soms en vereenzaamt', vertelt ze. 'De buren helpen hem waar ze kunnen. Maar hij wantrouwt ze. De buren zijn op zijn huis uit en willen hem weg hebben, denkt hij. Hij gelooft niet dat hij dementeert en accepteert geen hulp.'

De situatie werd besproken in het team. Dagopvang zou structuur en gezelligheid kunnen bieden, opperde casemanager Hagel. Maar dagbesteding vond hij voor gekken. En wat zouden de buren niet denken? 'We kwamen al bij hem over de vloer voor...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations