Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 11–12, pp 22–24 | Cite as

'Een nee is geen reden om het op te geven'

  • Jeroen WapenaarEmail author
5 vragen over
  • 3 Downloads

Zowel verzorgenden als naasten kunnen moedeloos worden als mensen met dementie helemaal niets willen. Toch kun je veel doen om apathie bij dementie te voorkomen en te verminderen. Ouderenpsycholoog Frans Hoogeveen beantwoordt vijf vragen over dit onderwerp.

1 Waardoor ontstaat apathie bij dementie?

Apathie is volgens de richtlijn Probleembedrag bij mensen met dementie1 van Verenso minder initiatief nemen, minder willen deelnemen aan activiteiten, minder interesse en emotionele afvlakking. Beschadigingen in het voorste gedeelte van de hersenen vergroten het risico op apathie, want dit gedeelte regelt onder andere ons vermogen om initiatief te nemen, legt ouderenpsycholoog Frans Hoogeveen uit. 'Mede daarom komt apathie bij frontotemporale dementie relatief vaak voor. Maar ook een omgeving met onvoldoende prikkels kan apathie in de hand werken.'

'Bij frontotemporale dementie komt apathie relatief vaak voor'

2 Hoe stimuleer je iemand met apathie?

Weet eerst zeker of apathisch gedrag de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations