Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 11–12, pp 37–38 | Cite as

Redactieraad

Surprise

  • Sietske PosthumaEmail author
Column Redactieraad
  • 3 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Werkt als docent verpleegkunde bij ROC TOPAlmereNetherlands

Personalised recommendations