Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 11–12, pp 8–9 | Cite as

Titik Suparti:

'Non-verbale communicatie is belangrijker dan woorden'

  • Christel BosEmail author
Mijn vak
  • 8 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations