Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 1–2, pp 4–8 | Cite as

Nieuws

Nieuws
  • 1 Downloads

Verzorgenden ontevreden over maatregelen personeelstekort

Veel verzorgenden zien hun werkgevers in actie komen tegen het personeelstekort en de werkdruk in de zorg, maar vinden de maatregelen vaak ontoereikend.

Dat blijkt uit een peiling van V&VN onder 2570 verzorgenden en verpleegkundigen. Volgens de peiling ervaren negen van de tien verzorgenden en verpleegkundigen een tekort aan collega's, maar ziet vier op de tien hun werkgever geen actie ondernemen om dat tekort te lijf te gaan. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat hun werkgevers zich te weinig inzetten om hen te behouden. De meest voorkomende maatregelen die werkgevers nemen, zijn het opleiden van meer mensen, meer overwerken, extra inzet van ondersteunend personeel, patiëntenstops en het sluiten van bedden. Een kleiner deel probeert de administratieve lastendruk te verlagen en niet-zorggerelateerde taken weg te halen bij zorgmedewerkers. Volgens zes van de tien ondervraagden zetten werkgevers deze maatregelen niet...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations