Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 1–2, pp 24–27 | Cite as

10 vragen over diabetes

  • Koen ScheerdersEmail author
  • Alexia Hageman
Artikel
  • 11 Downloads

Hoewel diabetes al lang goed onder controle te houden is, zijn er nog altijd onduidelijkheden over het ziektebeeld en de behandeling. Fris je kennis op met deze 10 vragen en antwoorden over diabetes.

1 Wat is het verschil tussen diabetes type 1 en 2?

Diabetes mellitus type 1 is een ziekte waarbij de insulineproductie is verstoord door een fout in het afweersysteem. Om onbekende redenen vallen cellen van het afweersysteem de bètacellen in de alvleesklier aan en beschadigen die. Het lichaam kan dan onvoldoende insuline aanmaken voor eigen gebruik. Het gevolg is een stijging van de bloedglucosewaarde. Iedereen kan type 1 diabetes krijgen. Vaak begint de ziekte al op jonge leeftijd.

Bij diabetes mellitus type 2 produceert de alvleesklier nog wel insuline, maar te weinig. Bovendien reageert het lichaam niet meer goed op insuline; het is er als het ware ongevoelig voor geworden. Hierdoor stijgt ook bij diabetes type 2 de bloedglucosewaarde in het bloed. Diabetes type 2 ontstaat meestal op...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations