Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 1–2, pp 28–32 | Cite as

MS: reageer alert op schommelingen

  • Brenda Dijkslag-KluijverEmail author
Klinische les
  • 16 Downloads

Zo'n 17 duizend mensen in Nederland hebben de ziekte multiple sclerose (MS). De kans bestaat dus dat je er in de wijk of in een verpleeghuis mee te maken krijgt. MS heeft een grote impact op veel levensgebieden.

MS ontstaat vaak tussen het 20e en 45e levensjaar en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Bij MS is er een probleem met het beschermlaagje van de uitlopers van de zenuwen; deze laag bestaat uit de stof myeline. Het afweersysteem van mensen met MS valt die myelinelaag om de zenuwuitlopers aan. Daarom noemen we MS een autoimmuunziekte: het lichaam vernietigt iets in zichzelf. Die aanvallen bij MS heten schubs (je spreekt het uit als 'sjoeps'). Door de aanval ontstaat er een ontsteking in de weefsels rond de zenuw, die na een paar dagen tot weken weer verdwijnt. De ontsteking komt meestal aan het licht door koorts. Tijdens de ontstekingsperiode heeft de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations