Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 50, Issue 11–12, pp 4–8 | Cite as

Nieuws

  • Rhijja JansenEmail author
Nieuws
  • 5 Downloads

Vrouwen vaker getroffen door dementie en Parkinson

De helft van de Nederlandse vrouwen en één op de drie mannen van middelbare leeftijd krijgt een beroerte, dementie of Parkinson in de loop van zijn of haar leven.

Mannen lijden vaker op jongere leeftijd aan een beroerte, terwijl vrouwen vaker dementie krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC onder ruim 12.000 deelnemers. De onderzoekers hebben hierover gepubliceerd in het Britse medisch wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Dementie, beroerte en Parkinson behoren tot de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en sterfte. De ziekten vormen een grote belasting voor patiënten, hun zorgverleners en de maatschappij. 'Een groot deel van deze veelvoorkomende neurologische ziekten is helaas nog steeds niet goed te voorkomen of te behandelen. Hoewel er afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt in het beter begrijpen van de oorzaken van deze ziekten, blijven preventieve of therapeutische...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations