Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 50, Issue 11–12, pp 32–34 | Cite as

Signaleer voetwonden bij neuropathie

  • Véronique OostendorpEmail author
  • Rhijja Jansen
Artikel
  • 11 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations