Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 50, Issue 11–12, pp 16–17 | Cite as

Wil jij ook deskundig in wondzorg worden?

  • Femke Van Den Berg
Artikel
  • 23 Downloads

Verzorgenden spelen een belangrijke rol bij de dagelijkse verzorging van wonden en signaleren of wonden wel of niet herstellen. Dit artikel zet een aantal cursussen op een rij voor verzorgenden die meer willen leren over wondzorg.

Cursus Algemene Wondbehandeling van WCS Kenniscentrum Wondzorg

Waar: Leiden, Nijmegen en Groningen

Hoelang: Drie dagen

Inhoud: In deze cursus leer je…

  • preventieve vaardigheden om risico's op wonden, decubitus en ander huidletsel te verkleinen;

  • meer over wondgenezing;

  • meer over verschillende wondbehandelingen;

  • verbandtechnieken en bijbehorende methoden en producten kennen;

  • meer over verschillende aspecten rondom de algemene wond, decubitus, ulcus cruris, diabetische voet, brandwonden, stoma, oncologische wond en chirurgische wond.

Certificaat & accreditatie: Met deze cursus behaal je 18 accreditatiepunten voor het V&VN Kwaliteitsregister.

Kosten: € 565 (inclusief WCS-wondenboek, reader, lunch). Abonnees van WCS-nieuws krijgen € 30 korting.

Meer informatie:...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations