Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 50, Issue 11–12, pp 18–19 | Cite as

Do's en dont's bij verband

  • Jeroen Wapenaar
Artikel
  • 9 Downloads

Als je verbandmateriaal niet juist aanbrengt, kan een wond niet goed genezen. Wat moet je wel doen en wat vooral niet? Wondverpleegkundige Kasia Huisman en verpleegkundig specialist intensieve zorg Marita Schlepers geven advies.

Absorberend verband

Do's: Dit verband gebruik je voor het verzorgen van wonden die veel wondvocht (exsudaat) afgeven. Absorberend verband heeft een ondoordringbare toplaag, om te voorkomen dat wondvocht gaat doorlekken. Let op dat je de goede kant op de wond aanbrengt. Normaal gesproken moet de witte kant op de wond en de gekleurde kant (vaak blauw) naar boven. Doe je dit andersom, wordt het wondvocht niet geabsorbeerd. De kans op een infectie is dan groter en er ontstaan pijnlijke irritaties, legt wondverpleegkundige Kasia Huisman van BrabantZorg uit. Zij is auteur van het boek Casuïstieken wondzorg uit de praktijk. Lees in de bijsluiter hoe je het absorberend verband moet aanbrengen.

Dont's: Knip nooit in absorberend verband. De korrels of vezels in het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations