Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 50, Issue 11–12, pp 26–31 | Cite as

Wat incontinentie kan doen met de huid

  • Francine AartsEmail author
Artikel
  • 27 Downloads

Incontinentie kan aanzienlijk huidletsel veroorzaken, ook wel incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) genaamd. Aan de hand van een aantal casussen helpen we je om de vier verschillende categorieën van IAD beter te herkennen en geven we tips hoe je de aangedane huid het beste kunt verzorgen.

Incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) is een veelvoorkomende vorm van huidletsel dat, zoals de naam al zegt, te maken heeft met incontinentie. Doordat de huid bij incontinentie vaak langdurig in contact is met urine of feces, en door frequent reinigen, stijgt de pH-waarde van de huid. De gezonde huid heeft een hoornlaag bestaande uit corneocyten, een soort 'dakpannen'. De corneocyten houden vocht vast en beschermen de huid tegen invloeden van buitenaf. Maar bij IAD verweken de corneocyten. Daardoor is er sprake van transdermaal vochtverlies, en is de huidbarrière aangetast.

Vier IAD-categorieën

IAD kun je indelen in vier categorieën met de GLOBIAD (Ghent Global IAD Categorisation Tool),...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations