Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 50, Issue 11–12, pp 20–24 | Cite as

Zo voorkom en behandel je decubitus

  • Adri Van BeelenEmail author
Klinische les
  • 124 Downloads

Decubitus is een van de bekendste aandoeningen bij ouderen, maar ook bedlegerige jongeren kunnen het krijgen. Hoe ontstaat decubitus en hoe kunnen verzorgenden het voorkomen of behandelen?

In de ouderenzorg is decubitus een veelvoorkomende aandoening. Oudere cliënten zijn immers niet meer zo mobiel en zitten dus relatief lang in een stoel of liggen relatief lang in een en dezelfde houding in bed. Dat kan decubitus veroorzaken. Toch hoef je niet oud te zijn om decubitus te krijgen, ook bedlegerige jonge mensen kunnen decubitus krijgen, stelt Peter Quataert, wondverpleegkundige in Ziekenhuis Zorgsaam (locatie De Honte) in Terneuzen.

Decubitus is een beschadiging van de huid en/of het weefsel onder de huid. Deze beschadiging ontstaat door aanhoudende druk op de huid of door druk in combinatie met schuifkrachten die optreden wanneer de cliënt in bed of in de stoel verplaatst wordt. Door de langdurige druk op één plaats worden bloedvaten afgeklemd waardoor er onvoldoende zuurstof en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations