Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 50, Issue 11–12, pp 12–15 | Cite as

Waardig en respectvol hygiënische zorg bieden

  • Tim Van IerselEmail author
Artikel
  • 17 Downloads

In het boek 'Dilemma's bij dementie', dat in november is verschenen bij uitgever BSL, beschrijft geestelijk verzorgende Tim van Iersel lastige situaties die je kunt tegenkomen als je zorgt voor mensen met dementie. Exclusief in TvV: een fragment over dilemma's bij dementie en hygiëne.

Schoon en netjes zijn, dat wil iedereen, zou je zeggen. Toch is dat niet waar, zeker niet bij dementie. Om verschillende redenen ontstaan er bij dementie situaties waarin de zorg voor hygiëne verre van vanzelf gaat. Zo zijn er mensen met dementie die absoluut niet gewassen willen worden, al ruikt de persoon misschien zeer onaangenaam als gevolg van incontinentie. Voor deze weigering kunnen allerlei redenen bestaan. Ook kan het voorkomen dat jij je als zorgverlener heel verantwoordelijk voelt voor hygiënische zorg en de persoon bijvoorbeeld zeker eens per week wilt wassen, terwijl die persoon zelf dat helemaal niet nodig vindt. Maar zo kun je iemand toch niet achterlaten als jij weer naar huis gaat? Prima...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations