Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 50, Issue 11–12, pp 10–11 | Cite as

'Afhankelijk zijn valt niet mee voor bewoners'

  • Christel BosEmail author
Mijn vak
  • 11 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations