Advertisement

New Zealand Journal of Educational Studies

, Volume 51, Issue 1, pp 129–132 | Cite as

Taiarahia Black (Ed): Enhancing Mātauranga Māori and Global Indigenous Knowledge

NZQA, Wellington, NZ, 2014, 208 pp, ISBN: 978-1-877444-93-7 (Print)ISBN: 978-1-877444-94-4
  • Angus MacfarlaneEmail author
Book Review
  • 192 Downloads

Ka mihi, ka tangi, ka aroha ki o tātou tini mate kua hinga, kua ngaro. Ka nui te aroha ki a rātou. Me huri ki a tātau e takatū nei i roto i te ao hurihuri, tēnā tātau katoa. He mihi atu tēnei ki te rōpū kaituhi nā koutou i whakapuaki te kaupapa nei. He mea whakahira tēnei kaupapa e pā ana ki te mana mātauranga, nā te mea he taonga tuku iho. Nā te tohungatanga o ngā kaituhi i whakamōhiotia te kimi atu i ngā kōrero mō te kaupapa nei. E tika ana te whakatauākī – mā te mōhio ka mārama.

Those responsible for the compilation of this book are to be commended for their insightful approach to sequencing the passages from a large number of contributors so as to achieve a seamless flow of intellectual offerings by Māori and Indigenous scholars. The soaring toroa (albatross) on the cover represents the migration of Mātauranga Māori around the globe, creating a pathway for the building of connections and the sharing of Indigenous voices. The metaphor within this pictorial orientation is emphatic....

Copyright information

© New Zealand Association for Research in Education 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.University of CanterburyChristchurchNew Zealand

Personalised recommendations