Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 5, pp 34–34 | Cite as

Ronald Jager trainer in het vrouwenvoetbal

  • Bohn Stafleu van Loghum
De gezichten van fizi

Samenvatting

Naast mijn werk als controller train en coach ik sinds 2015 vrouwenvoetbalteams. Het vrouwenvoetbal is door de successen van de Oranje Leeuwinnen sinds 2017 veel meer in de publiciteit gekomen, maar tot dat jaar werd er nog nauwelijks aandacht aan het vrouwenvoetbal besteed in de Nederlandse media.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations