Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 5, pp 23–23 | Cite as

Verplichte participatie

  • Toine van der Pol
Hoofdpunt

Samenvatting

Het toekomstige tekort aan medewerkers is een van de belangrijkste uitdagingen voor de zorg. Op dit moment werkt 1 op de 7 mensen van de beroepsbevolking in de zorg. Als er niets verandert dan is in het jaar 2040 1 op de 4 mensen werkzaam in de zorg. Dat zal ongetwijfeld gedeeltelijk een halt worden toegeroepen door slimme (ICT)oplossingen maar het zal ook moeten leiden tot grotere participatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Toine van der Pol
    • 1
  1. 1.Lid raad van bestuur Cello

Personalised recommendations