Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 5, pp 15–15 | Cite as

Administratieve lasten modderen we voort?

  • Bohn Stafleu van Loghum
Duopinie
  • 1 Downloads

Samenvatting

Culture eats strategy for breakfast. Deze uitspraak is als kapstok ook bruikbaar voor het fenomeen administratieve lasten. Administratieve lasten zijn een veelkoppig monster, deels extern afgedwongen, deels intern bedacht. Ieder jaar start een experiment of onderzoek om aanbevelingen te formuleren om de last te verminderen. Dat is meestal goed bedoeld, maar het wordt nooit volledig geïmplementeerd. Dat komt bijvoorbeeld door nieuwe richtlijnen of wetten, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarmee is de risico-regelreflex goed zichtbaar. Een regelgevende instantie is op een risico gestuit en vaardigt een nieuwe regel uit. Deze dienen we uit te voeren en te verantwoorden. Zo modderen we voort in onze zoektocht naar meer efficiëntie, door minder indirecte tijd te besteden aan de ‘handen aan het bed’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations