Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 5, pp 3–3 | Cite as

Veranderingen

  • Ellen Kalkhoven
Column

Samenvatting

Voor iedere organisatie is het noodzakelijk om periodiek de te volgen koers te herijken en dat geldt ook voor Fizi. Als scheidend voorzitter voelt het dubbel om daarmee aan de slag te gaan. Scheidend voorzitter? Ja, mijn maximale termijn als voorzitter van Fizi zit er bijna op.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Ellen Kalkhoven
    • 1
  1. 1.Voorzitter Fizi

Personalised recommendations