Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 30–30 | Cite as

Karlo mans rockende financial

  • Bohn Stafleu van Loghum
De gezichten van fizi

Samenvatting

In mijn middelbare schooltijd zong ik in een bandje, maar kreeg vrij snel problemen met mijn stem. Daarna liep ik 25 jaar lang rond met de gedachte dat ik niet kon zingen, tot ik 4 jaar geleden kennismaakte met het fenomeen ‘bandcoaching’ bij het plaatselijke centrum voor amateurkunst in Maastricht. Sindsdien repeteer ik wekelijks met mijn band (onder begeleiding van een coach) en verzorgen we minimaal 2 keer per jaar een optreden, meestal samen met een aantal andere bands.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations