Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 28–29 | Cite as

Skin in the game

legt verborgen asymetrieën in het dagelijks leven bloot
  • Bernard de Vries Robles
  • Reinald van der Meer
Ad verbum

Samenvatting

De boodschap van dit nieuwe boek van Taleb is simpel: Als je niet zelf risico’s draagt in een onderneming hoor je geen leiding te geven aan activiteiten die risico’s voor anderen met zich mee brengen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bernard de Vries Robles
    • 1
  • Reinald van der Meer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations