Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 22–23 | Cite as

Btw bij samenwerking ziekenhuizen en MSB’s volledig duidelijk. Toch?

  • Matthijs van Ooij
  • Nika Stegeman
Fiscaliteiten

Samenvatting

Met de invoering van de integrale bekostiging van de medisch specialistische zorg hebben de (vrijgevestigde) medisch specialisten zich veelal verenigd in een medisch specialistisch bedrijf (MSB). Het ziekenhuis en het MSB leveren gezamenlijk de medisch specialistische zorg. Die samenwerking leidde tot veel vragen voor de btw. De Belastingdienst heeft in 2015 een vraag- en antwoorddocument uitgebracht en vindt dat daarmee de btw-aspecten van de samenwerking tussen een ziekenhuis en een MSB volledig duidelijk zijn. Wel is vorig jaar nog gesproken over het doorbelasten van de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis aan het MSB. Dat resulteerde afgelopen december in het standpunt van de Belastingdienst dat over de doorbelasting vanaf 1 januari 2019 btw moet worden berekend. Helder dus. Of toch niet? Menig btw-adviseur heeft een andere ‘heldere’ visie die leidt tot andere conclusies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Matthijs van Ooij
    • 1
  • Nika Stegeman
    • 2
  1. 1.Btw specialistBDO Branchegroep Zorg
  2. 2.Partner zorgBDO Branchegroep Zorg

Personalised recommendations