Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 21–21 | Cite as

Wat brengt innovatie de zorg?

  • Bohn Stafleu van Loghum
Duopinie

Samenvatting

Toch lijkt dit thema in de zorg niet hoog op de prioriteitenlijst te staan. Niet bij zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten of bij de politiek en het ministerie. Kostenstijging, kostenbeheersing, efficiency zijn enkele van de buzzwoorden die wel al decennia rondwaren. Vreemd omdat één van de drivers van marktwerking vernieuwing is. Onze prijzen uit zowel marktwerking als vastgestelde tarieven kennen geen component of opslag voor innovatie. Daarnaast biedt het lage gemiddeld zorgrendement van plusminus 2% nauwelijks soelaas voor grootschalige innovatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations