Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 10–13 | Cite as

Luscii houdt patiënten uit het ziekenhuis

  • Bernard de Vries Robles
Interview

Samenvatting

Dankzij Luscii hoeven patiënten niet voor elk wissewasje naar het ziekenhuis. Met hulp van goede meetapparatuur en een slim algoritme van de zorginnovator kunnen zorgverleners op afstand de vinger aan de pols houden. ‘Alleen als het nodig is, hoeven mensen naar het ziekenhuis te komen’, zegt Ronald Scheffer, die bij Luscii verantwoordelijk is voor de contacten met zorgverzekeraars.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bernard de Vries Robles
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations