Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 3–3 | Cite as

Nieuw is zo weer oud

  • Ellen Kalkhoven
Column

Samenvatting

In 2017 was er al eens een themadag over de rol van de zorgfinancial bij innovatie. Hoog tijd voor versie 2.0 in de vorm van deze Fizier. Want het begrip innovatie kent niet alleen snelheid in zich, maar ook welke ontwikkelingen ‘hot’ zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Ellen Kalkhoven
    • 1
  1. 1.Voorzitter Fizi

Personalised recommendations