Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 28–29 | Cite as

Donut economie

Raworth neemt heersende neoliberale model op de korrel
  • Reinald van der Meer
Ad verbum
  • 7 Downloads

Samenvatting

Volgens de omslag van dit boek wordt Raworth al gezien als de John Maynard Keynes van de 21e eeuw. Een aansprekende etiket, zeker in een tijdperk waarin nagenoeg de meeste economen zo overduidelijk de plank lijken te hebben misgeslagen in het voorspellen van de crisis van 2008.

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

  • Reinald van der Meer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations